Informacje dla opiekunów

Bardzo prosimy opiekunów Szkolnych Kół Caritas o przesłanie na adres mailowy aktualizacji danych SKC- miejscowość, nazwa szkoły, imię i nazwisko opiekuna, nr kontaktowy opiekuna, adres email. Pozwoli to nam w łatwiejszy sposób skontaktować się z Wami.